Puutuotteita koskevan standardisointityön toimialayhteisönä toimii Puutuoteteollisuus ry:n toimeksiannosta Rakennustuoteteollisuus RTT ry.

Rakennustuotteiden kannalta CEN:n standardit ovat keskeisessä asemassa rakennustuoteasetuksen ja ETA-alueen sisämarkkinoiden luomisen vuoksi. Puutuotteiden CEN-standardit tehdään Eurooppa tason teknisissä komiteoissa, jotka ovat lueteltu ohessa. Suomen kanta teknisissä komiteoissa muodostetaan tähän liitetyissä kansallisissa tukiryhmissä sidosryhmien tarpeiden mukaan. Tukiryhmät toimivat standardisoinnin kansallisina asiantuntijaryhminä ja käsittelevät tarpeen vaatiessa myös SFS- ja ISO-standardeja samasta aihepiiristä. Tukiryhmän jäsenyys on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan standardisointia kyseisellä toimialalla ja vaikuttamaan standardien sisältöön.

Rakentamisessa käytettävien puutuotteiden standardisointi tapahtuu CEN-teknisissä komiteoissa:CEN/TC 33 ikkunat, ovet, rakennushelat, teollisuusovet ja julkisivujärjestelmät

  • CEN/TC 38 puun pitkäaikaiskestävyys
  • CEN/TC 112 puulevyt
  • CEN/TC 124 rakenteellinen puutavara
  • CEN/TC 175 sahatavara ja pyöreä puutavara
  • CEN/TC 250/SC 5 puurakenteiden eurokoodi (rakennesuunnittelu)

Teknisten komiteoiden työsuunnitelma, julkaistut standardit sekä työkohteina olevat standardit löytyvät osoitteesta http://standards.cen.eu

Kansainvälisen ISO-standardisoinnin seuranta hoidetaan vastaavan CEN:in TC-seurantaryhmässä. ISO-teknisten ryhmien toimintaa seurataan lähinnä siltä kannalta, millaisia vaikutuksia sillä on eurooppalaiseen standardisointiin. Vastaavat ISO:n tekniset komiteat ovat:

  • ISO/TC 89 Puulevyt
  • ISO/TC 162 Ovet ja ikkunat
  • ISO/TC 165 Rakenteelliset puutuotteet
  • ISO/TC 218 Sahatavara ja pyöreä puutavara

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä